CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1. Quy định phạm vi giao hàng

Các hàng hoá được ký kết giữa Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Quỳnh và Quý Công ty được giao toàn quốc.

2. Quy định thời gian giao hàng

Tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (trừ các ngày Lễ, Tết).

3. Quy định về cách đóng gói hàng hoá

Hàng hoá được đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.


SHIPPING POLICY

1. Specifying the scope of delivery

The goods signed between HAI QUYNH Trading Service and Technical Co., Ltd and the Company were delivered nationwide.

2. Prescribed delivery time

All weekdays from Monday – Saturday (except holidays, New Year).

3. Regulations on how to pack the goods

The goods are packed according to the manufacturer’s standards.