Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật HẢI QUỲNH (HQ Co., Ltd). Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu

Chính sách bảo mật này được thiết kế để đặt ra cách HQ Co., Ltd sẽ xử lý dữ liệu cá nhân mà công ty thu thập trong quá trình kinh doanh bình thường của mình. Vui lòng truy cập https://haiquynh.com để biết chi tiết về thông báo bảo mật..

HẢI QUỲNH là thương hiệu đã đăng ký.

Ai chịu trách nhiệm xử lý?

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật HẢI QUYNH “HQ Co., Ltd”, có trụ sở đăng ký tại 1A Trần Khắc Chung, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam với số đăng ký công ty là 3502314439, là đơn vị kiểm soát hoạt động chế biến dữ liệu cá nhân của bạn như được quy định thêm trong tuyên bố về quyền riêng tư.

Thông tin liên hệ của chúng tôi là:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Hải Quỳnh

Địa chỉ: 1A Trần Khắc Chung, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

Văn phòng: 106/1 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam

T: (+84) 254 3602.069 F: (+84) 254 3622.069

W: https://haiquynh.com

Chúng tôi xử lý dữ liệu nào?

Thông qua trang web của chúng tôi, HQ Co., Ltd sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn), trừ khi bạn tự nguyện chọn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: đăng ký, khảo sát, thông tin đưa ra như một phần của đơn xin việc), cung cấp sự đồng ý của bạn hoặc trừ khi được luật và quy định hiện hành cho phép để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Đối với khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi, HQ Co., Ltd thu thập và xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau:

– Thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên của bạn (bao gồm tiền tố tên hoặc chức danh), công ty bạn làm việc, chức danh hoặc chức vụ của bạn;

– Thông tin liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail);

Là một khách hàng tiềm năng, bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Nếu bạn là khách hàng hoặc nhà cung cấp, việc cung cấp dữ liệu cá nhân nhất định là một yêu cầu theo hợp đồng (ví dụ: chúng tôi cần một số dữ liệu cá nhân nhất định của khách hàng để quản lý mối quan hệ của chúng tôi, chẳng hạn như giao tiếp và lập hóa đơn). Nếu bạn là một ứng viên xin việc, việc cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định là một yêu cầu cần thiết để ký kết một hợp đồng khả thi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích nào?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi thường sử dụng dữ liệu đó để trả lời yêu cầu của bạn, để xử lý đơn đặt hàng của bạn hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin hoặc ưu đãi cụ thể.

Ngoài ra, để hỗ trợ mối quan hệ khách hàng của chúng tôi với bạn, HQ Co., Ltd có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

– chúng tôi chỉ có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các Nhà máy của chúng tôi trên toàn thế giới để hiểu nhu cầu kinh doanh của bạn và cách chúng tôi có thể cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình;

– chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về ưu đãi của HQ Co., Ltd nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của bạn hoặc thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến để hiểu nhu cầu của khách hàng;

– chúng tôi cần một số dữ liệu cá nhân để quản lý và điều hành mối quan hệ của mình (chẳng hạn như theo dõi đơn đặt hàng, lập hóa đơn, theo dõi khả năng thanh toán, v.v.);

– chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để tiếp thị trực tiếp và nghiên cứu tiếp thị.

Chúng tôi không bán hoặc tiếp thị dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

HQ Co., Ltd sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trực tuyến, chỉ cho các mục đích được tiết lộ cho bạn, trừ khi tiết lộ:

– Là việc sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích bổ sung nào có liên quan trực tiếp đến mục đích ban đầu mà dữ liệu cá nhân được thu thập;

– Là cần thiết để chuẩn bị, đàm phán và thực hiện hợp đồng với bạn, theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền;

– Cần thiết để xác lập hoặc bảo vệ một yêu cầu hoặc biện hộ hợp pháp;

– Cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, chẳng hạn như các cuộc tấn công cố ý vào hệ thống công nghệ thông tin HQ Co., Ltd.

Cơ sở pháp lý của quá trình xử lý

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trên các cơ sở sau:

– Sự đồng ý của bạn;

– Thực hiện hợp đồng;

– Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định;

– Lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc làm như vậy. Đây có thể là trường hợp, chẳng hạn như khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi hoặc để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị (bao gồm tiếp thị trực tiếp). Tùy thuộc vào quá trình xử lý cụ thể, lợi ích hợp pháp của HQ Co., Ltd nói chung sẽ bao gồm (i) theo đuổi các hoạt động kinh doanh và mục tiêu thương mại của chúng tôi; (ii) bảo vệ doanh nghiệp, đối tác, cổ đông và khách hàng của chúng tôi; (iii) cải tiến hoặc phát triển hơn nữa các dịch vụ của chúng tôi và hoạt động kinh doanh của chúng tôi nói chung; và / hoặc (iv) duy trì và cải thiện vị thế của chúng tôi trên thị trường.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

HQ Co., Ltd không chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba, ngoại trừ những trường hợp được mô tả dưới đây. HQ Co., Ltd chia sẻ dữ liệu cá nhân với:

– Các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ thay mặt cho HQ Co., Ltd;

– Các nhà máy và công ty liên kết của HQ Co., Ltd.

HQ Co., Ltd bảo lưu mọi quyền chia sẻ dữ liệu cá nhân trong trường hợp công ty hoặc tài sản của công ty đang được bán hoặc chuyển nhượng. Nếu việc mua bán hoặc chuyển nhượng như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để khiến người được chuyển nhượng sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo cách phù hợp với tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý trong bao lâu?

HQ Co., Ltd sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu lâu hơn mức cần thiết, có tính đến nhu cầu của chúng tôi trong việc trả lời câu hỏi và giải quyết vấn đề, cải thiện dịch vụ và cung cấp dịch vụ mới và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn sau lần tương tác cuối cùng của bạn với HQ Co., Ltd trong thời gian tối đa là 03 năm. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa dữ liệu đó một cách an toàn.

Trẻ em

HQ Co., Ltd sẽ không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em. Định nghĩa “trẻ em” hoặc “trẻ em” cần tính đến luật hiện hành cũng như các phong tục văn hóa quốc gia và khu vực.

Bảo mật

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trước sự phá hủy, mất mát hoặc thay đổi ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp và chống lại việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép, HQ Co., Ltd sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức.

Liên kết đến các trang web khác

Đôi khi, trang web HQ Co., Ltd có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. HQ Co., Ltd không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Privacy policy

HAI QUYNH Trading Service and Technical Co., Ltd (HQ Co.,Ltd). Data Privacy Protection

This privacy policy is designed to set forth how HQ Co.,Ltd will handle personal data it collects in the normal course of its business. Please visit https://haiquynh.com for details of the privacy notice.

HẢI QUỲNH is a registered trademark.

Who is responsible for processing?

HAI QUYNH Trading Service and Technical Co., Ltd “HQ Co.,Ltd”, with registered office at 1A Tran Khac Chung Street, Ward 7, Vung Tau City, Viet Nam and with registered company number 3502314439, is the controller of the processing of your personal data as further stipulated in the privacy statement.

Our contact information is:

HAI QUYNH Trading Service and Technical Co., Ltd

Add: 1A Tran Khac Chung Street, Ward 7, Vung Tau City, VietNam

Office: 106/1 Truong Van Bang Street, Ward 7, Vung Tau City, Viet Nam

T: (+84) 254 3602.069     F: (+84) 254 3622.069

W: https://haiquynh.com

Which data do we process?

Through our website, HQ Co.,Ltd will not collect any personal data about you (e.g. your name, address, telephone number or e-mail address), unless you voluntarily choose to provide us with it (e.g. by registration, survey, information given as part of job application), provide your consent, or unless otherwise permitted by applicable laws and regulations for the protection of your personal data.

With regard to our customers and suppliers, HQ Co.,Ltd collects and processes the following categories of personal data:

– Basic information, such as your name (including name prefix or title), the company you work for, your title or position;

– Contact information (e.g. name, address, telephone number and/or e-mail address);

As a prospective customer, you are not obliged to provide us with any personal data. If you are a customer or a supplier, the provision of certain personal data is a contractual requirement (e.g., we need certain personal data of customers for the management of our relationship, such as communication and invoicing). If you are a job applicant, the provision of certain personal data is a requirement necessary to entering into a possible contract.

For what purposes do we process your personal data?

When you do provide us with personal data, we usually use it to respond to your inquiry, to process your order or to provide you access to specific information or offers.

Also, to support our customer relationship with you, HQ Co.,Ltd may store and process personal data for the following purposes:

– we may share your personal data only with our Factories worldwide to understand your business needs and how we can improve our products and services;

– we may use your personal data to contact you about a HQ Co.,Ltd offer in support of your business needs or to conduct online surveys to understand customers’ needs;

– we need some personal data to manage and administer our relationship (such as follow-up of orders, invoicing, monitoring of solvency, etc);

– we process personal data for direct marketing and marketing research.

We do not sell or market your personal data to third parties.

HQ Co.,Ltd will collect, use or disclose personal data supplied by you online, only for the purposes disclosed to you, unless the disclosure:

– Is a use of the personal data for any additional purpose that is directly related to the original purpose for which the personal data was collected;

– Is necessary to prepare, negotiate and perform a contract with you, as required by law or the competent governmental or judicial authorities;

– Is necessary to establish or preserve a legal claim or defense;

– Is necessary to prevent fraud or other illegal activities, such as willful attacks on HQ Co.,Ltd information technology systems.

Legal basis of the processing

We use your personal data on the following bases:

– Your consent;

– To perform a contract;

– To comply with legal and regulatory obligations;

– Our legitimate business interest. We may process your personal data because we have a legitimate business interest in doing so. This may be the case, for example, when processing your personal data to communicate with you, to improve the quality of our services, or to provide you with marketing information (incl. direct marketing). Depending on the specific processing, HQ Co.,Ltd’s legitimate interests will in general consist of (i) the pursuit of our business activities and commercial objectives; (ii) the protection of our business, partners, shareholders and customers; (iii) the improvement or further development of our services and our business operations in general; and/or (iv) the maintenance and improvement of our position on the market.

Who do we share your personal data with?

HQ Co.,Ltd does not share personal data with third parties, except as described below. HQ Co.,Ltd shares personal data with:

– Service providers who perform services on behalf of HQ Co.,Ltd;

– HQ Co.,Ltd factories and affiliates.

HQ Co.,Ltd reserves all rights to share the personal data in case the company or its assets are being sold or transferred. Should such a sale or transfer occur, we will make reasonable efforts to induce the transferee to use the personal data you provide to us in a manner consistent with our privacy statement.

How long will your data be stored and processed?

HQ Co.,Ltd will not store your personal data for the stated purposes any longer than necessary, taking into account our need to answer questions and solve problems, improve services and offer new services and comply with legal requirements.

This means that we may retain your personal data after your last interaction with HQ Co.,Ltd for a maximum period of 03 years. When the personal data we collect is no longer required, we will destroy or delete it in a secure manner.

Children

HQ Co.,Ltd will not knowingly collect personal data from children. The definition of “child” or “children” should take into account applicable laws as well as national and regional cultural customs.

Security

To protect your personal data against accidental or unlawful destruction, loss or alteration and against unauthorized disclosure or access, HQ Co.,Ltd uses technical and organizational security measures.

Links to Other Websites

On occasion, the HQ Co.,Ltd website may contain links to other websites. HQ Co.,Ltd is not responsible for the privacy practices or the content of other websites.